Normalitat en el primer dia del Porta a Porta

L'inici del nou sistema de recollida de residus «Porta a Porta» s'ha iniciat avui, 1 de febrer, a una part del municipi.

En les primeres hores de funcionament del nou sistema, no s'han registrat incidències destacables en la recollida, i s'ha desevolupat amb normalitat a la major part de les zones on avui es posava en marxa.

Cal recordar, però, que la fracció inorgànica s'ha de treure amb bossa i que el cubell foradat és per tenir-lo a casa, ja que el que s'ha de treure al carrer és el que no va foradat.