Talls de trànsit al carrer Salvador Espriu

Els veïns i veïnes que hagin d'accedir a la zona baixa nomes ho podran fer per La Servera, enllaçant posteriorment amb Can Planes Sud i la zona industrial.

Aquest tall de trànsit també afectarà al transport urbà i interurbà:

Línies 560, 566 i E8

Queden anul·lades les parades del carrer Andreu Cerdà, Can Fisa i Les Cotxeres i s'estableixen com a parades alternatives Can Xorra, Farmàcia i carrer dels Horts.

Línia L4

Queden anul·lades les parades del carrer Font Vella/Frederic Soler Pitarra, Font Vella/carretera de Barcelona, carrer de La Pau/Ajuntament i carrer de La Pau/Sant Josep, establint-se com a parada alternativa la del Pont de Can Rafel.

Per a més informació sobre les afectacions en el transport públic, podeu contactar amb l’empresa Autocorb 

Recursos relacionats