Més seguretat a les portes dels Habitatges de Protecció Oficial i l'Escola de Música

Als habitatges de Protecció Oficial, situats al carrer Casanovas 26, s'han canviat les tres portes d'accés als blocs A, B i C.

Aprofitant aquests canvis, també s'ha procedit a canviar la porta principal de l'Escola Municipal de Música, Lluís Soler i Ametller.

Recordem que les portes que hi havia fins ara eren d'al·lumini, que han estat substituïdes per unes portes de ferro, comportant més seguretat per les persones que viuen a l'edifici, així com pels treballadors i treballadores de l'Escola de Música.

Recursos relacionats