Es tanca - temporalment - el parc infantil de la Plaça dels Països Catalans

El parc infantil de la Plaça dels Països Catalans estarà tancat al públic fins a data indeterminada. El motiu és a causa de l'accident que va patir un nen que va caure a causa de l'estat del paviment de cautxú del parc, cosa que li va provocar un trau sense conseqüències importants.

Cal recordar que fa poc temps que es va canviar el paviment de cautxú per un de nou i que aquest ha estat arrencat a causa del vandalisme. 

D'aquesta manera, es considera que és millor tancar el parc fins a tenir-lo de nou en òptimes condicions, feines de millora que es realitzaran durant el proper mes de març.