Informació relativa a la situació actual del CAP Corbera de Llobregat

A partir del mes de març el servei de pediatria del CAP Corbera quedarà garantit amb la infermera de pediatria i tres pediatres d'altres CAP que donaran suport dedicant part de la seva jornada als pacients de Corbera. Les infermeres pediàtriques tenen les competències per a resoldre la majoria de visites que s'atenen en un CAP: revisions, vacunació, petites ferides i traumatismes, consells de salut -alimentació, desenvolupament psicomotor, prevenció d'accidents... -, consells de lactància materna, etc.

A més a més s'incorporaran a l'equip de Corbera una nutricionista i un psicòleg que prioritzaran la població infantil i adolescent. Pel que fa la direcció de l'equip, podem avançar que l'1 d'abril hi haurà una nova direcció. Actualment i des del mes de desembre hi ha una comissió directiva formada per professionals referents: Anna Álvarez, referent d'Atenció a la Ciutadania, i tres professionals assistencials: Arnau Segura, Vanessa Duran, Zaida Ortega i Lali Ruiz com a directora del Servei d'Atenció Primària Baix Llobregat Centre..

Actualment hi ha una sèrie de millores que, o bé ja s'han implementat o bé s'implementaran durant el 2022. Aquestes són:

  • El CAP disposa d'un llevador que presta servei cada dia al centre i que en breu s'incorporarà a jornada completa. Actualment comptem amb el reforç de la llevadora al consultori de La Palma.
  • Es reprendrà el programa Salut i Escola, les xerrades a la població i altres activitats comunitàries.
  • Pel que fa les millores en l'adequació del centre, ja està en funcionament la nova zona d'admissió administrativa que permet la màxima confidencialitat en l'atenció a la ciutadania. També s'ha renovat la centraleta i s'ha augmentat la plantilla per a atendre-la.
  • S'incorporen nous professionals d'atenció a la ciutadania i TCAI.
  • Posem en valor la formació dels professionals i per això es realitzen formacions de forma continuada, per a la millora de les seves competències.

A l'Institut Català de la Salut i a l'Atenció Primària Metropolitana Sud creiem fermament en la tasca de servei públic i la transparència. És per això que fem aquest comunicat amb la voluntat de treballar conjuntament i donar el millor servei a la ciutadania de Corbera de Llobregat.

Direcció del Servei d'Atenció Primària Baix Llobregat Centre

a Corbera de Llobregat, febrer de 2022.