La recollida d'orgànica es dobla en el primer mes d'implantació del Porta a Porta

Quan tot just fa un mes de l'inici de la implantació de la recollida Porta a Porta (PaP) a Corbera, ja es comencen a veure les primeres millores substancials en els índexs de reciclatge.

La fracció orgànica ha augmentat més del doble el seu pes d'entrada a planta, en qualsevol mes anterior a la implantació del PaP. Així doncs, mentre que durant el mes de gener es van recollir 29,2 tones, el mes de febrer se'n van recollir 65,1 tones.

Pel què fa a la fracció inorgànica, el canvi també ha estat molt important, ja que ha passat de 374,14 tones el mes de gener a 186 tones durant el febrer. Aquesta davallada de pes, s'explica principalment pels impropis que hi havia en aquesta fracció (especialment orgànica i fracció vegetal), cosa que demostra que la separació està millorant.

Finalment les dades de Paper i Cartró també han tingut un lleuger augment, passant de 21,8 a 26,64 tones.

En els propers dies s'acabaran de treure totes les bases de contenidors del municipi i aleshores es podran extreure resultats més detallats, amb el percentatge de recollida selectiva o els impropis a cada fracció.