La col·laboració ciutadana és imprescindible per mantenir el municipi net

Des de l'Ajuntament recordem que resta totalment prohibit deixar bosses d'escombraries i altres residus fora dels contenidors indicats per cada fracció. Des de l'Àrea de Serveis Públics i la Brigada Municipal s'està treballant per poder posar remei davant la problemàtica actual de bolcat dels contenidors per part dels porcs senglars. Tot i així, aquesta feina no serveix de res si hi ha una minoria de persones que deixen les bosses d'escombraries fora dels contenidors tal i com es pot apreciar a les imatges.

Recordem que aquesta acció està tipificada com una infracció greu, amb sancions econòmiques que van des dels 900 fins als 6.000 euros. Des de l'Ajuntament s'està reforçant la vigilància a les bases de contenidors, per tal de poder pal·liar aquesta problemàtica i demanem la màxima col·laboració de la població per poder millorar la convivència i els problemes ambientals i higiènics que es desprèn d'aquestes accions.

Recursos relacionats