Renovat el tram trencat de la passarel·la del carrer Rafamans

El tram de la passarel·la del carrer Rafamans, a l'alçada de la zona de càrrega i descàrrega ja està reparat, després d'uns mesos en que la zona ha estat impracticable a causa del trencament de les tarimes sintètiques i de les viguetes de fusta i ferro que actuaven de suport.

Les feines han consistit en renovar l'espai de la passarel·la (d'uns 12 metres, aproximadament), així com col·locar pilones de cautxú per evitar que els vehicles pesats que utilitzen la zona de càrrega i descàrrega puguin pujar a la vorera.