La pediatra Vivian Lemes Ulloa s’incorpora al CAP Corbera

La Dra. Vivian Lemes té 20 anys d'experiència com a pediatra a l'Institut Català de la Salut (ICS). És graduada en medicina per la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey Carlos J Finlay (La Habana) i està especialitzada en Medicina de l'Educació Física i l'Esport per la Universitat de Barcelona.

Amb la incorporació de la Dra. Vivian Lemes, el servei de pediatria del CAP Corbera comptarà amb una pediatra a temps complert i dos pediatres que hi donaran suport a temps parcial.

S'ha reforçat el servei de pediatria potenciant totes les competències de la infermeria de pediatria tan en les revisions programades com en l'atenció a la demanda aguda (del mateix dia). Alhora s'ha iniciat el projecte d'atenció comunitària per part d'infermeria amb activitats en el programes Salut i Escola i la Consulta oberta (un espai confidencial a l'escola on noies i nois poden assessorar-se sobre temes de salut).

Per millorar l'accessibilitat al servei de pediatria s'ha destinat un professional d'atenció a la ciutadania i s'ha habilitat un correu exclusiu de contacte amb les famílies, addicional a la resta de canals: pediatriacorbera(ELIMINAR)@ambitcp.catsalut.net.