Obres de restitució del talús de la Guixera d'en Bonastre

Avui s'han iniciat les obres de restitució del talús de la Guixera d'en Bonastre, situat en front de l'aparcament públic del carrer Sant Antoni.

El 30 d'abril de 2020, després de fortes precipitacions, es va produir una esllavissada a la Guixera d'en Bonastre, provocant la caiguda de pedres i terres a l'aparcament públic del carrer Sant Antoni i afectant també la parcel·la de propietat privada situada al carrer de la Plana, 4.

Durant el mes de maig de 2020 l'Ajuntament va realitzar una primera actuació d'urgència per tal de retirar i sanejar els materials esllavissats, va executar els treballs per incrementar l'estabilitat del talús, es va poder reobrir l'aparcament públic i va iniciar els treballs i estudis necessaris per a la redacció del projecte definitiu.

Al desembre de 2021 es va aprovar definitivament el projecte constructiu de restitució del talús de la Guixera d'en Bonastre i al gener de 2022 es van adjudicar les obres corresponents als treballs a realitzar en els terrenys de titularitat municipal per un import de 348.991,76€ (IVA inclòs).

La restauració del talús consistirà en l'execució d'ancoratges en el talús actual i en la restitució del talús original mitjançant la construcció de nou terrasses o murs del tipus "terra reforçada" amb dos tipus d'acabats i tres alçades.

El mur de la part inferior tindrà 5 m d'alçada i tindrà un acabat tipus "mur de gabions". La resta de murs seran de 2 i 3 m d'alçada i la part superficial del mur serà de terra per tal de permetre la naturalització del talús amb el creixement de vegetació.

La durada prevista de les obres és de 6 mesos, incloent els treballs a realitzar en els terrenys de titularitat privada, que s'executaran simultàniament amb els treballs a realitzar en els terrenys de titularitat municipal.

Les obres també inclouen la renovació de les escales adjacents i la renovació del paviment asfàltic per tal que a la finalització de les obres es puguin recuperar totes les places d'aparcament que hi havia abans de l'esllavissada.