S’inicien els treballs de les franges contra incendis

Un any més, s'inicien els treballs de manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat contra incendis forestals i d'adeqüació dels camins de prevenció d'incendis.

A data d'avui ja han finalitzat aquestes feines a Mas d'en Puig, La Soleia i Can Palet i en breu començaran les feines a La Creu de Sussalba, Can Llopard i Can Canonge.