Formació sobre violències sexuals en espais d'oci nocturn

El 27 i 28 de maig , 15 persones de l'entitat corberenca AJUC es van formar amb l'Observatori Noctambul@s de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) en la prevenció de les violències sexuals i les seves diferents expressions.  Les violències sexuals tenen unes altes i preocupants taxes d'incidència i prevalença a la nostra societat.  Existeix una penalització de les dones per expressar la seva sexualitat i per ocupar un espai (el públic) que tradicionalment no els ha pertangut. Les dades mostren que les agressions sexuals múltiples són fonamentalment agressions més violentes i fins i tot més humiliants.

En la macro enquesta de Violència contra la dona en 2019 va donar com a resultat que un 12% de dones a Espanya havien patit violència sexual. Només un 11,1% de dones que han patit violència sexual fora de l'àmbit de la parella han denunciat  aquesta violència. Un 40,3% no van denunciar per vergonya, un 40,2% no va denunciar perquè era una menor. La Unió Europea va fer un estudi l'any 2015 sobre la violència sexual  i van concloure que el 90% de les víctimes són dones i el 90% de les persones condemnades són homes.

Aquesta formació s'ha basat en la reflexió sobre les experiències personals, des d'una perspectiva crítica de gènere i amb una metodologia de dinàmiques participatives on es procura fer un constant diàleg entre les experiències personals i grupals, i continguts teòrics conceptuals i el com interactuen ambdues esferes a la vida quotidiana. 

Agraïm a l'AJUC la coordinació i l'acompanyament que des del 2018 dins del marc de desplegament dels punts liles en les festes nocturnes del municipi contribuint a l'eradicació d'aquestes violències en el nostre municipi.