Recollida d'esporga amb el PaP

Dins del servei de recollida de residus Porta a Porta, hi ha la possibilitat de treure un sac d'esporga no llenyosa cada dia que hi ha recollida. Aquesta possibilitat, s'ofereix des de l'Ajuntament per poder treure aquelles restes vegetals petites, sobretot de l'escombrada de jardins, terrasses o neteja de les torretes. És un residu que s'aprofita, juntament amb la fracció orgànica, per fer-ne compost.

De totes maneres, en aquests mesos d'estiu i de forta calor, i més com a conseqüència de les onades de calor, que enguany s'han avançat, s'ha de tenir en compte que és un pes extra pels operaris i operàries del servei de recollida i que en cas que hi hagi moltes saques i molt plenes de fracció vegetal no llenyosa, això fa que s'endarrereixi el servei i que sigui un sobreesforç físic per la plantilla de recollida. Així doncs, des de l'Ajuntament demanem que, especialment durant els mesos d'estiu, es minimitzi al màxim l'aportació de la fracció no llenyosa i que en cas de fer-ho, es dipositi el mínim volum possible. Demanem doncs, que per gestionar aquest residu s'utilitzi el servei complementari de recollida d'esporga Porta a Porta (podeu demanar cita mitjançant la web o el telèfon de l'Ajuntament) o en cas que sigui possible, que es porti a la Deixalleria municipal.