Resultats i valoració de l'enquesta sobre agressions sexistes que es va realitzar durant la Festa Major

Durant la Festa Major de Santa Magdalena el passat juliol el Punt Lila, gestionat per l'Ajuntament, va passar una enquesta a les persones que s'hi acostaven per a extreure informació sobre les percepcions de la ciutadania en relació a les agressions sexistes en l'espai públic. Es van entrevistar un total de 104 persones d'entre 11 i 51 anys. D'aquestes, un 83,5% eren dones, un 15,5% homes i un 1% gènere fluid.

En primer lloc, l'enquesta ens assenyala que les situacions d'assetjament més viscudes a l'espai públic (escola, carrer, entorn d'amistats) per les enquestades són: Floretes (piropos) o comentaris no desitjats, preguntes o comentaris indiscrets sobre la vida privada, mirades morboses o gestos de caràcter sexual i acudits i bromes grollers. Cal destacar que entre un 30 i un 40% de les persones no sabrien com actuar en cas de patir assetjament escolar o de l'entorn familiar i amistats; i que un 64,1% tampoc sabrien què fer en cas de sospitar que s'ha patit una submissió química. La resta de respostes oscil·len majoritàriament entre acudir a la policia, al professorat o direcció del centre, a la família o al CAP. Així doncs, bona part del municipi desconeix què hauria de fer en cas de trobar-se en alguna d'aquestes situacions. D'altra banda, és important assenyalar que un 82,4% creu que no es fa prou per prevenir les agressions i abusos sexuals.

Pel que fa a la identificació de situacions, només un 56,6% de les persones afirmen haver estat testimonis d'una situació d'abús o agressió sexual de qualsevol mena. Aquest percentatge tan baix pot ser degut al fet de no saber identificar clarament algunes situacions, tot i que l'enquesta planteja quatre exemples i en tots ells la majoria de persones (entre un 87% i un 95%) els identifiquen com a assetjament sexual. Quant a les reaccions públiques, la majoria de les enquestades opten per apropar-se a la persona agredida i/o fer comentaris des de lluny per mostrar disconformitat, però evitant fer front a la persona agressora.

Els resultats quant a la percepció de seguretat al carrer són molt representatius: 64 de les persones (62%) han tingut por de sortir soles pel carrer, i només 2 són homes. De la resta d'enquestades, un 26% ha tingut sensació d'inseguretat i només un 11,7% no té por. D'altra banda, trobem que un 98% de les persones pensa que la roba que algú vesteix no justifica cap comentari o tocament però, sorprenentment, un 45,5% de les persones sí que modifiquen la seva forma de vestir per evitar-ne, de les quals cap home.

L’enquesta tanca amb la percepció de qui són les persones agredides a l'espai públic, gairebé un 100% de les persones opina que són exclusivament les dones i majoritàriament entre les edats de 12 i 30 anys. Aquesta franja d'edat és significativa perquè, segons l'enquesta, els llocs on es pateix més assetjament és al carrer, al bar o discoteca i al transport públic; llocs molt transitats per gent jove.