Aturades les obres de la Carretera de Sant Andreu per la pròrroga de l'activació del Pla Alfa 3

En motiu de la pròrroga del Pla Alfa fins les 00.00 hores de divendres 22 de juliol, les obres de la carretera de Sant Andreu queden aturades temporalment, per evitar situacions de risc.

En el moment que acabin les restriccions, es tornarà a treballar amb total normalitat.