Comunicat del Servei d'Esports sobre les Activitats Esportives Municipals

Davant del retard en l'inici de les Activitats Esportives Municipals de cara al proper curs 2022/2023, el Servei d'Esports de l'Ajuntament fa els següents aclariments:
 

 • El contracte actual d'adjudicació del servei d'activitats esportives municipals, finalitza el proper 31 d'agost d'enguany, i en no ser prorrogable, requeria iniciar un nou procediment de contractació.
   
 • Conseqüentment, des de l'Ajuntament vam iniciar un nou procediment de contractació per a poder oferir el servei a partir de l'1 de setembre de 2022 i amb una durada de 4 anys amb possibilitat de ser prorrogat 1 any més.
   
 • La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant d'aquesta Corporació el 16 de juny de 2022.
   
 • Malauradament,  cap empresa va presentar oferta i el passat 18 de juliol es va declarar la licitació deserta. En aquest punt convé explicar que les empreses no tenen l'obligació de presentar-se a les licitacions i que la possibilitat de que no es presenti ningú sempre està present en aquests processos de contractació.  
   
 • Des d'aquest moment, els serveis tècnics municipals responsables del contracte i redactors del plec tècnic i estudi de viabilitat, estàn treballant per escatir els motius que han causat aquesta situació i, en tot cas, procedir a una nova licitació si s'escau.
   
 • Tan aviat com sigui possible iniciarem un nou procediment de contractació i quan estiguem en disposició d'informar d'unes noves dates d'inici del curs informarem a tota la ciutadania dels horaris, import de les quotes i espais a utilitzar.
   
 • Lamentem i compartim profundament la decepció i molèsties que aquest fet de ben segur ocasionarà a totes les persones usuàries de les AEM davant del retard en l'inici d'aquestes activitats pel proper curs.