Renovació de l'asfalt al Passeig dels Arbres

El proper dijous 25 d'agost s'iniciaran els treballs de renovació de l'asfalt d'un tram del Passeig dels Arbres, des del carrer mossèn Rafel Martí fins al carrer Progrés.  Mentre durin els treballs no es podrà aparcar en aquest tram del passeig i s'habilitara pas alternatiu per a la circulació dels vehicles.

La durada prevista màxima aproximada dels treballs serà d’una setmana