El carrer Sant Antoni seguirà tallat

Les obres de reparació del clavegueram del carrer Sant Antoni avancen a bon ritme.  S’està acabant de col·locar el tub en tota la longitud de la reparació d’emergència que s’estén fins a 30 metres.

Tot i això, el carrer seguirà tallat al trànsit ja que hi ha un tram de més de 7 metres, amb inici al pas de vianants de davant de l’església i en direcció al passeig dels Arbres, que es troba buit sota el paviment i per tant, no és prudent que hi circulin els vehicles.

El proper pas consistirà en el formigonat sobre les terres compactades i la demolició de l’asfalt buit per procedir a la reparació de la via.