Tall de trànsit al Passeig dels Arbres

La setmana passada van començar les obres de renovació de l’asfalt al passeig dels Arbres i es van detectar tot un seguit de defectes a la base del paviment que requereixen una substitució del material existent i deficitari abans de completar les tasques de pavimentació.

Aquesta situació, totalment inesperada, obliga a tallar la via en ambdós sentits de la circulació durant un període previst de 3 setmanes.

S’ha procedit a la senyalització de la zona per tal de facilitar el trànsit per vies alternatives.