Avaluació del II Pla d'Igualtat de Corbera de Llobregat

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat ha implementat total o parcialment un 90% de les mesures previstes al II Pla d'Igualtat de Corbera de Llobregat, vigent des de 2016.  Així ho assenyala l'informe d'avaluació final realitzat per l'Àrea de Polítiques d'Igualtat amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'acompanyament de la consultora ÀLIA, associació cultural de dones per la recerca i acció que en termes generals valora positivament el Pla. Les línies amb major grau de compliment són la línia 1 de Compromís amb les Polítiques d'Igualtat de Gènere i la línia 2 d'Acció contra la violència masclista, mentre el menor grau el trobem a la línia 5 dirigida al Reformulació dels temps i dels treballs.

A les conclusions, l'avaluació destaca que es tracta d'un Pla viu i que ha evolucionat durant el transcurs dels anys d'execució (2016/2020) incorporant a l'agenda de les polítiques d'igualtat noves iniciatives i necessitats fruit de l'evolució social de les mateixes polítiques i de les necessitats emergents a nivell social.Pel que fa a les propostes de futur, l'avaluació destaca, entre altres, que cal: vincular més clarament i amb més coherència els objectius generals amb els objectius específics i les actuacions. També seria important concretar més el pressupost necessari per l'execució del proper Pla i/o desenvolupar alguna instrucció per assegurar la implementació o avançar cap a uns pressupostos generals amb perspectiva de gènere. Seria interessant generar mecanismes que fomentin la transversalitat, creant espais de coordinació tècnica. Incorporar la mirada intersectorial plantejant les accions tenint en compte els realitats socials dels diferents col·lectius. I per últim, destaquem que cal seguir innovant, de la mà de Participació, per reforçar la participació i la visibilitat de les entitats de dones.