Aplicació  del títol IV del règim sancionador de l'ordenança de Recollida Selectiva de Residus.

El passat mes de febrer es va posar en marxa un nou sistema de recollida, el Porta a Porta, amb l'objectiu de superar el 70% de recollida selectiva.  Aquest sistema permet avançar cap a sistemes impositius més justos segons els residus generats.


Passats uns mesos d'adaptació al nou sistema i amb la intenció de seguir treballant en la millora del servei, durant el mes de juliol es va procedir a aplicar el títol IV del règim sancionador de l'ordenança de Recollida Selectiva de Residus i sancionar a totes les persones que l'incompleixin.


Podeu consultar l'ordenança de recollida en aquest enllaç.