Àrea d'Atenció a la Ciudadania

Regidor responsable: Víctor Gónzalez

Grup polític: ERC

Correu: vgonzalez(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

L'Àrea d'Atenció a la Ciutadania té com a objectiu millorar la relació entre la ciutadania i l'Ajuntament en els tres vessants de l'atenció: presencial, telefònica i en línia.

Coordina i dirigeix l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) tenint cura d'agilitzar els tràmits administratius, millorant-ne la seva gestió i seguiment, assegurant l'adequada qualitat de l'atenció a les persones i fomentant que peticions i suggeriments siguin tinguts en compte.


Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)

  • Adreça: Carrer de La Pau, 4
  • Telèfon; 93 650 02 11
  • Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.
  • Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 650 02 11.

 Consulteu la següent informació per fer tràmits telemàtics: