Àrea d'Atenció a la Ciutadania i Participació

Helena Berruezo

Regidor responsable: Helena Berruezo

Grup polític: FORÇA CORBERA - PSC

Correu: hberruezo(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Té com a objectiu millorar la relació entre la ciutadania i l'Ajuntament en els tres vessants de l'atenció: presencial, telefònica i en línia. Coordina i dirigeix l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), tenint cura d'agilitzar els tràmits administratius, millorant-ne la seva gestió i seguiment, assegurant l'adequada qualitat de l'atenció a les persones i fomentant que peticions i suggeriments siguin tinguts en compte.

S'encarrega també de fer l'acollida a les persones nouvingudes al municipi, proporcionant la informació necessària sobre els drets i deures de ciutadania, així com dels serveis municipals, les seves prestacions i condicions d'ús.

Té com a objectiu fomentar la participació activa de la ciutadania en la presa de decisions municipals, dissenyant i portant a terme els processos de consulta impulsats pel govern municipal.


Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)

 Consulteu la següent informació per fer tràmits telemàtics: