Àrea d'Organització Interna

Ángel Rama

Regidor responsable: Ángel Rama

Grup polític: FORÇA CORBERA - PSC

Correu: arama(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Dissenya, proposa i executa polítiques organitzatives i de personal que permetin l'optimització dels recursos humans de l'Ajuntament per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels serveis a la ciutadania. S'ocupa de les qüestions relacionades amb la seguretat i salut en el treball i en l'erradicació de conductes d'assetjament laboral, integrant la Comissió que s'encarrega d'aquest tema.

Manté interlocució amb el comitè d'empresa i dona suport a l'Alcaldia en les negociacions i acords. S'ocupa del manteniment i subministraments de les dependències municipals, dels serveis centrals i de les dependències i/o equipaments no adscrits a cap Àrea. També s'ocupa del subministrament general de materials i equipaments. Administra el patrimoni municipal i té al seu càrrec l'inventari i la gestió de l'arxiu.