Àrea de Comerç i Turisme

Regidor responsable: Jordi Anducas i Planas

Grup polític: ERC

Correu: janducasp(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

S'encarrega de la dinamització sòcio-econòmica del municipi, contribuint a la generació i manteniment dels sectors productius de comerç i turisme. Desenvolupa activitats i iniciatives turístiques per donar a conèixer el municipi a través del patrimoni històric i natural i de la qualitat de
l'oferta de serveis i establiments. Col·labora amb les associacions de comerciants i convoca i atorga els ajuts i subvencions municipals.