Àrea de Cooperació i Solidaritat

Regidor responsable: Mònica Estrader Rodríguez

Grup polític: CUP

Correu: mestrader(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

La seva funció és gestionar la part dels pressupostos municipals destinats a la cooperació internacional, proposant la seva aplicació a projectes desenvolupats per organitzacions d'àmbit institucional català o bé a projectes sorgits de la iniciativa d'entitats corberenques.

Aquesta àrea també proposarà al Ple l'enviament d'ajut econòmic i/o material en el cas de catàstrofes o conflictes bèl·lics a països estrangers i donarà suport a les persones refugiades que arriben al nostre municipi.