Àrea de Millora de les Urbanitzacions

Ángel Rama

Regidor responsable: Ángel Rama

Grup polític: FORÇA CORBERA - PSC

Correu: arama(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Promou la recerca de solucions per a resoldre els dèficits urbanístics de les urbanitzacions no recepcionades, treballant de forma conjunta amb les entitats representants de les urbanitzacions.

Representa l'Ajuntament a les Juntes de Compensació, les Associacions Administratives de Cooperació, les Associacions de Propietaris i les Associacions de Veïns de les urbanitzacions, així com a d'altres entitats urbanístiques col·laboradores de l'Administració.

Així mateix, s'encarrega de la gestió i seguiment dels convenis de manteniment i enllumenat amb les entitats de les urbanitzacions i de les convocatòries corresponents.

 • Projecte de reparcel·lació de Can Margarit, aprovat inicialment

  En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades, s'han eliminat del projecte els documents que contenen dades de caràcter privat.

  Per a consultar el projecte de forma presencial haureu de demanar cita prèvia a l'oficina d'atenció a la ciutadania, trucant al 936500211 o enviant un email a cclua@corberadellobregat.cat, l'horari d'atenció serà de 8:30 fins a les 14:30 i el document s'exposarà fins el 2 d'abril de 2024.

  PR Doc 1

  PR Doc 2

  PR Doc 3

  PR Doc 4

  PR Doc 5

 • Expedient de reparcel·lació de la unitat d'actuació de Can Rigol

  El 10 d'abril de 2024 mitjançant el Decret 2024/760 es resol deixar sense efectes la resolució d'inici de l'expedient de reparcel·lació de la unitat d'actuació Can Rigol, i en conseqüència considerar decaiguda la suspensió de l'atorgament de llicències urbanístiques a l'àmbit de l'esmentada unitat d'actuació.