Àrea d'Educació

Albert Cañellas Pagès

Regidor responsable: Albert Cañellas Pagès

Grup polític: CUP

Correu: acanyellas(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Col·labora amb la Generalitat de Catalunya, administració que ostenta les competències en aquesta matèria, per tal d'impulsar polítiques que contribueixin a la millora de la qualitat de l'ensenyament dins el municipi. Amb aquest objectiu, l'Àrea també participa activament en les tasques de planificació escolar, forma part dels Consells Escolars dels centres, convoca i lidera el Consell Escolar Municipal, i treballa conjuntament amb les Associacions de Pares i Mares.

Dirigeix el personal propi que presta els seus serveis a les escoles públiques d'infantil i primària. Així mateix, dirigeix i gestiona directament l'Escola Bressol Municipal "El Petit Corb" i l'Escola Municipal de Música "Lluís Soler i Ametller". Anualment, aquesta Àrea convoca i atorga les subvencions destinades a les Associacions de Pares i Mares dels centres educatius del municipi. Té adscrit el Servei de Normalització Lingüística.
 


Més informació: