Àrea de Finances

Jordi Anducas i Planas

Regidor responsable: Jordi Anducas i Planas

Grup polític: ERC

Correu: janducasp(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

L'Àrea de Finances s'encarrega de portar a terme la política pressupostària i de finançament, així com l'ordenació i la gestió fiscals. Coordina el programa d'inversions i l'elaboració dels pressupostos anuals. Dins d’aquesta àrea hi ha els departaments de Comptabilitat i Intervenció, així com la Tresoreria Municipal.