Àrea de Recerca de Finançament

Rosa Maria Martín

Regidor responsable: Rosa Maria Martín

Grup polític: FORÇA CORBERA - PSC

Correu: rmmartin(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

S'encarrega de fer el seguiment de les possible subvencions i ajuts, procedents d'entitats o ens supramunicipals a nivell català, estatal o europeu, als quals pugui acollir-se l'Ajuntament per tal de fer front a necessitats d'inversió o de manteniment del municipi. Gestionarà la petició d'aquests recursos juntament amb l'àrea municipal que pertoqui, vetllant per la seva correcta tramitació i, en cas de l'adjudicació, vetllarà també per a la correcta justificació i recepció final dels recursos.

En cas de possible subvencions i ajuts adreçats a particulars i/ o entitats, juntament amb les àrees municipals implicades, vetllarà per a fer-ne difusió i proporcionar l'adequat assessorament als destinataris.


Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)

  • Adreça: Carrer de La Pau, 4
  • Telèfon; 93 650 02 11
  • Horari: 

    De dilluns a divendres de 8.30 a 14h

    Dimarts de 14h a 18h

    * A excepció de les vacances escolars d'Estiu, Nadal i Setmana santa en què l'horari serà de dilluns a divendres de 8:30 a 14h.

  • Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 650 02 11.

 Consulteu la següent informació per fer tràmits telemàtics: