Àrea de Serveis Públics

Xavi Miquel Pons

Regidor responsable: Xavi Miquel Pons

Grup polític: CUP

Correu: xmiquel(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

S'encarrega de la conservació i neteja de laxarxa del clavegueram municipal, la gestió i manteniment del sistema d'enllumenat públic i gestiona la recollida de residus en l'àmbit domèstic, comercial i industrial (rebuig, orgànica, paper i vidre, recollida d'andròmines i voluminosos, recollida de poda i restes vegetals), així com la neteja viària de carrers, parcs i places. S'encarrega del Pla de Prevenció de Residus, de la seva difusió i de la conscienciació de la ciutadania envers aquest tema.

Gestiona i fa el seguiment de la concessió del servei d'abastament d'aigua potable. Té al seu càrrec la gestió dels equipaments de Deixalleria Municipal i Cementiri Municipal, així com el control i seguiment de la qualitat en la prestació dels serveis. Coordina i col·labora amb les empreses proveïdores de serveis i subministraments públics no municipals (gas, electricitat i telefonia) pel que fa a la seva implantació al municipi i a la qualitat dels serveis, gestiona i trasllada les incidències i queixes de la ciutadania.Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/vhost/corberadellobregat.cat/home/html/ajuntament/arees-municipals-o-regidories/area-serveis-publics.php on line 545
 • Residus

  A Corbera de Llobregat el model de recollida és el denominat Residu Mínim, model integral que vol assolir un nivell de recuperació màxima de materials (per reduir al màxim el rebuig) i aconseguir un estalvi energètic i de primeres matèries. Amb aquest model, es recullen les següents fraccions de residus i tenen destinacions diferents:

  • Orgànica --> planta de compostatge
  • Paper i cartró --> empreses recuperadores de paper i cartró
  • Vidre --> empreses recuperadores de vidre
  • Inorgànica (envasos i rebuig) --> planta de triatge
  • Esporga--> planta de compostatge
  • Altres fraccions com olis, fluorescents, voluminosos --> deixalleria

  Per tant, a diferència d'altres models de recollida, no tenim contenidor groc ja que els envasos lleugers i el rebuig van conjuntament al mateix contenidor, el de la inorgànica, amb destinació la planta de triatge de Molins de Rei, on es recuperen els envasos per a la fabricació de nous productes.

  Per a més informació sobre els serveis de recollida de residus, consulteu l'Àrea de Serveis Públics.

  L'Ajuntament treballa en diverses campanyes en les quals es pretén que la ciutadania s'hi involucri i en sigui part activa. Volem que Corbera de Llobregat sigui un municipi capdavanter i sensibilitzat en la gestió dels residus, apropant-nos progressivament als objectius de reciclatge marcats.

  Un dels objectius del model Residu mínim és la Prevenció de Residus ja que des del punt de vista ambiental el millor residu és aquell que no es genera.

  Prevenció de residus

  Es considera prevenció de residus tota aquella acció que tingui per objectiu evitar la generació quantitativa de residus (reducció), la reutilització de residus, o bé disminuir-ne la seva perillositat.

  Els beneficis de la prevenció són, entre d'altres:

  • L'estalvi de recursos naturals, d'energia especialment durant els processos de producció dels productes.
  • La disminució dels impactes ambientals relacionats amb els processos de producció dels béns i productes (emissions a l'atmosfera, contaminació de l'aigua i el sòl, etc.) amb les activitats de gestió de residus (recollida, tractament i disposició final).
  • La reducció dels costos associats a la gestió de residus (recollida, transport, tractament i disposició final).

  Per tant, la prevenció implica un canvi d'hàbits, com per exemple, reparar els aparells que ja no funcionen enlloc de comprar-ne de nous. A Corbera de Llobregat tenim diverses empreses que són reparadors: de mobles, de calçat, de rellotges, d'informàtica, de roba, d'instal·lacions elèctriques, etc. Els podeu consultar a http://millorquenou.cat/cat/millor o bé us podeu descarregar el tríptic de Corbera o la guia amb tots els reparadors dels municipis de l'AMB.

 • Servei de recollida de voluminosos

  És un servei extraordinari que facilita l'Ajuntament a tots els ciutadans i ciutadanes de Corbera, per tal que pugueu llençar els mobles vells i els materials voluminosos, que són de difícil transport a la deixalleria i/o altres abocadors autoritzats.

  • Es poden llençar mobles i objectes voluminosos puntuals que son de difícil transport a la deixalleria municipal. S'han de dipositar a la vorera el vespres abans del dia de la recollida.
  • Cal especificar quins mobles i objectes es trauran i només es recollirà exactament l'indicat. Per exemple: una nevera, una calaixera, un mòdul de cuina,...
  • No es recolliran els mobles resultants de fer una reforma d'una estança, en aquest cas, l'empresa encarregada de les obres ha de gestionar aquests residus.
  • Tampoc es retiraran materials de construcció ni peces de cotxe.

 • Recollida d'esporga

  És un servei extraordinari, gratuït, que facilita l'Ajuntament a tots els ciutadans i ciutadanes de Corbera, per tal que se'ls hi puguin recollir les restes vegetals/esporga que generen a les seves vivendes.

  • L'esporga s'ha de dipositar a la vorera en bosses tancades o feixos lligats el vespre abans del dia de la recollida, fins a un màxim de 8 bosses o feixos.
  • Els feixos no poden superar el metre i mig de llargada i s'han de lligar amb cordill, no poden anar lligats amb cap element metàl·lic com filferro o cable.
  • Les bosses poden ser normals, grans de jardí o saques BIG-BAG. En aquest últim cas només es pot treure un màxim de 2 unitats.
  • És possible demanar el retorn de les saques BIG BAG fins a un màxim de 2 unitats. Es deixaran el mateix dia de la recollida i no seran les mateixes, és un sistema rotatiu.
  • No es recullen troncs d'arbre. En el cas de iuca o palmera, es poden deixar sempre que no superin els 30 cm.

 • Deixalleria municipal

  L'objectiu és recuperar i reciclar el màxim de materials i evitar la dispersió de contaminants a l'entorn. S'hi poden portar tot tipus de materials per a reciclar (fustes, electrodomèstics, restes de poda, piles, roba, paper i cartró, etc.), així com residus considerats especials (pintures, fluorescents, olis minerals, etc.)


 • Brigada forestal

  Realitza els treballs de manteniment dels passos de serveis, manteniment de les parcel·les propietat de l'Ajuntament, etc…

  Per a qualsevol aspecte relacionat amb les feines de la Brigada Forestal us hi heu de posar en contacte a través de correu electrònic/bústia de la ciutadania d'aquesta pàgina web o via instància.

 • Servei de neteja viària i recollida d'escombraries

  Servei realitzat per l'empresa concessionària, FCC. La recollida d'escombraries al nucli es realitza de dilluns a dissabte i a les urbanitzacions els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes. Els diumenges i festius no n'hi ha recollida.

  Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquest servei us heu de posar en contacte amb l'Ajuntament.

 • Servei de manteniment del clavegueram

  Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquest servei poseu-vos en contacte amb l'Ajuntament.

 • Empreses subministradores de serveis

  • Servei d'abastament d'aigua: empresa concessionària Sorea.
   Telèfon de contacte 93 688 07 45
  • Servei de subministrament elèctric: Endesa.
   Telèfon d'atenció al client 902 50 88 50 i telèfon d'avaries 800 76 07 06
  • Servei de subministrament de gas: Gas Natural.
   Telèfon de contacte 900 75 07 50
  • Servei de subministrament telefònic: Telefònica.
   Telèfon de contacte 1004
 • Enllumenat públic

  Elecnor és l'empresa concessionària del manteniment, reparació i subministrament de l'enllumenat públic.

  Telèfon de contacte per avaries a l'enllumenat públic atenció 24 hores: 900 102 064

 • Jardins i parcs municipals

  Empresa concessionària de la neteja, manteniment i conservació dels parcs Jardineria Busquet.

  Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquest servei us heu de posar en contacte amb l'Ajuntament.

  Parc de les palmeres

  Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 20h. Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 20h.
  Per poder fer ús del parc de manera particular us heu de posar en contacte amb l'Ajuntament.