Contractacions temporals subvencionades per altres administracions