2 places de Tècnic/a de joventut en medi obert (mitja jornada

  • Tancada
  • Termini Del al

Observacions

La presentació de sol·licituds s'ha de fer a través de la Seu electrònica, en aquest enllaç:

Instància genèrica

https://seu.corberadellobregat.cat/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?FIL_WTXIDTRAM=2db6a276f4404d59a9d5754b039a51af&INF_WTXNOMTAB=FINSTGENE&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FINSTGENE

Cal annexar la Sol·licitud de participació i tota la documentació requerida i de mèrits que es detalla als requisits.