Arquitecte tècnic i enginyer tècnic d'obres

  • Tancada
  • Termini Del al

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball per donar cobertura a les vacants i/o necessitats d'arquitecte tècnic i enginyer tècnic d'obres, mitjantçant concurs-oposició.

Observacions

El periode de presentació d'instàncies finalitza el dia 3 de setembre de 2018