Cap de recursos Humans, funcionari, en règim d'interinitat, fins cobertura definitiva de plaça

  • Tancada
  • Termini Del al

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió urgent, mitjançant concurs oposició, de plaça de Cap de recursos Humans, funcionari, en règim d'interinitat, fins cobertura definitiva de plaça

Observacions

El termini de presentació d'instàncies finalitza el dia 19 de novembre