Tècnic superior de serveis a les persones, grup de classificació A, subgrup A1

  • Tancada
  • Termini Del al

Convocatòria del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic superior de serveis a les persones, grup de classificació A, subgrup A

Observacions

La data límit per a la presentació d'instàncies és el dia 29 de maig de 2019