Bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a cobrir vacants i/o substitucions d'assessor jurídic grup A de classificacio A subrup A1, per oposició i en règim interí

  • Tancada
  • Termini Del al i

Inici presentació sol·licituds: 26 de juny

Finalització presentació de sol·licituds: 9 de juliol