Anunci de convocatòria per proveir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de tresorera

  • Tancada
  • Termini

Inici presentació de sol·licituds: 22/4/2021

Finalització del termini de sol·licituds: 28/4/2021.