Convocatòria del procés selectiu per la constitució, pel sistema de concurs-oposició, d’una borsa de treball de Tècnic/a superior de serveis a les persones, per a cobrir vacants, substitucions i/o necessitats del personal

  • Tancada
  • Termini Del al

La data de finaltizació de presentació de instàncies finalitzarà el proper 22 de novembre.