Convocatòria del procés selectiu per a la creació, pel sistema de concurs-oposició, d'una borsa de treball d'auxiliar tècnic/a de ràdio per a cobrir vacants, substitucions i/o necessitats del personal

  • Tancada
  • Termini Del al

L'últim dia per presentar instàncies és dimecres 29 de desembre.