Convocatòria del procés selectiu per la constitució, pel sistema de concurs-oposició, d’una borsa de treball de Tècnic/a mig de Promoció Econòmica, per a cobrir vacants, substitucions i/o necessitats del personal

  • Tancada
  • Termini Del al

La data límit de presentació de instàncies és el dia 16 de febrer (inclòs).