Convocatòria del procés selectiu per la creació, pel sistema de concurs-oposició, d’una borsa de treball de Tècnic/a auxiliar de gestió-C1, per a cobrir vacants, substitucions i/o necessitats del personal

  • Tancada
  • Termini Del al