Convocatòria per cobrir, mitjançant concurs oposició lliure, dues places d'agent de la Policia Local (Subgrup C2) personal funcionari de carrera i creació d'una borsa de treball de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat

  • Oberta
  • Termini Del al

Observacions

DATES TERMINI PROVISIONAL: El termini de presentació de sol·licituds per part de les persones aspirants serà de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).