Convocatòria del procés selectiu per a la creació, pel sistema de concurs, d'una borsa de treball de professors/res de música en diferents especialitats, per a cobrir vacants, substitucions i/o necessitats del personal.

  • Tancada
  • Termini Del al