Procés selectiu per urgència de dues places de caporal/a de la policia local, funcionari/a interí/na, mitjançant concurs-oposició i per promoció interna

  • Tancada
  • Termini Del al