Convocatòria per cobrir, mitjançant promoció interna i per concurs oposició, dues places de caporal/a de la policia local personal funcionari de carrera i creació d'una borsa de treball de l'ajuntament de Corbera de Llobregat

  • Tancada
  • Termini Del al

Observacions

La presentació de sol·licituds s'ha de fer a través de la Seu electrònica, en aquest enllaç:

Sol·licitud oferta pública de treball

Llegiu atentament el document "Instruccions de sol·licitud i presentació de requisits i mèrits"

La presentació de sol·licituds s'ha de fer, preferiblement, de manera telemàtica, tal com s'estableix a les bases del procés, aportant el justificant de pagament de la taxa i altres documents que s'indiquin. En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial al Registre General de l'Ajuntament, cal sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania trucant al 936500211 en horari de 8.30 h a 14h (de dill a div).