Bases i convocatòria per proveïr, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball d’interventor/a

  • Tancada
  • Termini Del al

Observacions

La presentació de sol·licituds s'ha de fer a través de la Seu electrònica, en aquest enllaç:

Sol·licitud oferta pública de treball

La presentació de sol·licituds s'ha de fer, preferiblement, de manera telemàtica, tal com s'estableix a les bases del procés i aportant els documents que s'indiquin.