Bases i convocatòria del procés selectiu per cobrir, mitjançant comissió de serveis, dues places d'agent de la policia local

  • Tancada
  • Termini Del al

La presentació de sol·licituds s'ha de fer, preferiblement, de manera telemàtica, tal com s'estableix a les bases del procés, aportant el justificant de pagament de la taxa i altres documents que s'indiquin.

En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial al Registre General de l'Ajuntament, cal sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania trucant al 936500211 en horari de 8.30 h a 14h (de dill a div) o clicant aquí.

Observacions

La presentació de sol·licituds s'ha de fer a través de la Seu electrònica, en aquest enllaç: Sol·licitud oferta pública de treball