10 de juliol de 2012

SESSIÓ PLENÀRIA 10 DE JULIOL DE 2012

1. Aprovació acta sessió anterior

Aprovada per unanimitat

2. Especials assabentaments

3. Modificació de crèdits 10/2012

Aprovat amb el vot favorable de PP, Esquerra, CIU i PSC-GIU i el vot desfavorable d'ICV-EUiA-E i COIC.

4. Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2012

Aprovada amb el vot favorable de PP, Esquerra, CIU i PSC-GIU i el vot negatiu d'ICV-EUIA-E i COIC.

5. Derogació OF 9 (autotaxi) i modificació OF 29 (taxa transport escolar)

Aprovada la derogació de l'OF 9 per unanimitat

Aprovada la modificació de l'OF 29 amb el vot favorable de CIU i PSC-GIU, l'abstenció del PP i el vot negatiu d'ICV-EUIA-E, COIC i Esquerra.

6. Inoació expedient contracte de gestió integral del servei de l'enllumenat públic i de serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions del municipi de Corbera de Llobregat

Aprovada amb el vot favorable de CIU , PSC-GIU i PP i el vot negatiu d'ICV-EUiA-E, COIC i Esquerra.

7. Aprovació del reglament del mercat de venda no sedentària

Aprovada amb el vot favorable de CIU, PSC-GIU, Esquerra i PP, l'abstenció d'ICV-EUiA-E i el vot negatiu del COIC.

8. Moció d'adhesió a la petició impulsada per la Plataforma Aigua és Vida instant a la Generalitat de Catalunya que eviti una externalització dels serveis que fins ara ha ofert l'empresa pública Aigües Ter Llobregat (ICV-EUiA)

No aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUIA-E, COIC, PP i Esquerra i el vot negatiu de CIU i PSC-GIU.

9. Moció sobre la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referent a la immersió lingüística (ESQUERRA)

Aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUiA-E, COIC, Esquerra, CIU i PSC-GIU i el vot en contra del PP.

10. Moció sobre la disconformitat amb els acomiadaments de les treballadores de les escoles públiques (ICV-EUiA-E, ESQUERRA I COIC)

No aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUIA-E, COIC, PP i Esquerra i el vot negatiu de CIU i PSC-GIU.

11. Moció sobre la prestació del servei de subministrament d'aigua en alta al municipi (PSC-GIU, CIU). Punt d'urgència

Aprovada amb el vot favorable de CIU, PSC-GIU i PP i l'abstenció d'ICV-EUiA-E, COIC i Esquerra.

12. Modificació de la plantilla pressupostària 2012 (punt d'urgència)

Aprovada amb el vot favorable de CIU, PSC-GIU, PP i COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E i Esquerra.

13. Precs i preguntes