Ple de sorteig dels membres de les meses electorals